"Freerice" - Twoja wiedza nakarmi innych

Uczniowie klas siódmych w listopadzie i grudniu  mieli okazję przystąpić do akcji charytatywnej na rzecz głodujących krajów. Akcja ta ma formę gry, podczas której uczniowie wykorzystując swoja wiedzę i doskonaląc angielski zbierają za każdą prawidłową odpowiedź 10 ziarenek ryżu, które są przekazywane za pośrednictwem ONZ potrzebującym. Dziękuję za wrażliwość i aktywny udział w akcji.