Szkoła Podstawowa Nr 51 i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - realizator programu Aktywny Szczecin zaprasza uczniów do udziału w nieodpłatnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania na szkolnej pływalni ORKA w SP51 ul. Jodłowa 21.

Grupy utworzone zostaną na podstawie wniosków złożonych przez rodziców uczniów do MOS w formie elektronicznej.

Nabór na zajęcia w SP 51 prowadzony jest do wyczerpania miejsc i rozpoczął się od dnia 07.02.2022. Decyduje kolejność wpływania wniosków-kart zgłoszeń przez rodziców w wersji elektronicznej www.mos.szczecin.pl lub bezpośrednio na pływalni Orka.

Informacje można również uzyskać pod tel. 667 907 245.

 

Dodatkowo z zajęć organizowanych na pływalni Orka nieodpłatnie mogą korzystać uczestnicy półkolonii organizowanych przez szczecińskie placówki oświatowe, konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny pod tel. 667 907 245.