Wyniki egzaminów klas VIII

 Szanowni Państwo,                                                                                                                                                      

absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2022r. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 1 lipca br. od godz. 10:00. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 8 lipca br. 

Godziny odbioru zaświadczeń (parter szkoły):

9.00 - p. Barylski kl. 8a

9.15 - p. Ziobrowska kl. 8b

9.30 - p. Ziobrowska kl. 8f

9.45 - p. Palus kl. 8c

10.00 - p. Palus kl. 8d

10.15 - p. Wierzbicka kl. 8e