Szkoła nie udziela informacji telefonicznie. Opublikowana lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej, nie jest równoznaczna z przyjęciem kandydata do klasy pływackiej. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 19 czerwca 2020r.