W związku z wyjściem na przeciw potrzebom rodziców pracujących w zapewnieniu opieki uczniom grupy 0 podczas przerwy wakacyjnej przesyłam Państwu "Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w szkołach podstawowych".

Proszę o zapoznanie się i zaplanować, w jakim okresie będziecie Państwo potrzebowali opieki dla dzieci. W sumie maksymalnie można zaplanować 4 tygodnie w terminach tygodniowych dla dziecka. Zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. Wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową. Konieczne będzie również podanie, w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu. Pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. O decyzji kwalifikującej dziecko do opieki wakacyjnej poinformowani zostaniecie Państwo do 17 czerwca.