Zwroty za obiady uczniów klas I - VII zostaną zrealizowane we wrześniu - odpisy.