14 października 2020r. odbędzie się Pasowanie Uczniów kl. I wg następującego harmonogramu:

  • kl. 1a od 9.00 do 9.30 – wychowawca p. Erenc - Grygoruk 
  • kl. 1b  od 10.00 do 10.30 – wychowawca p. Zwolankiewicz
  • kl. 1c od 11.00 do 11.30 – w zastępstwie p. Szpakowska

Uroczystość pasowania odbędzie się na sali gimnastycznej (wejście główne do szkoły, wyjście ze szkoły od strony pokoju nauczycieli wychowania fizycznego). Podczas uroczystości może być obecny tylko jeden rodzic / opiekundziecka. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu obowiązkowo muszą mieć osłonięte usta i nos. W ww dniu świetlica jest czynna (należy zgłosić potrzebę opieki świetlicowej wychowawcy klasy do 9 października 20r.). Obiadu nie ma.

Więcej zdjęć w galerii...