ZMIANA W REGULAMINIE KONKURSU  NA LOGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Termin składania prac konkursowych zostaje przedłużony do 30 listopada 2020 r. Prace należy dostarczyć do szkoły i przekazać osobie pełniącej dyżur przed wejściem. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prace muszą znajdować się w opakowaniu, np. teczka, koszulki na dokumenty. 

Samorząd Uczniowski ogłasza dwa konkursy

Samorząd Uczniowski