W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Poniżej przedstawione zostały  informacje dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

https://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych