Do 23 grudnia  2020r., zgodnie z decyzją rządu, szkoły w całym kraju pozostają zamknięte. Przypominamy, iż zajęcia online w klasach 1 - 8 Szkoły Podstawowej nr 10 odbywają się na platformie Classroom wg aktualnego planu lekcji w czasie rzeczywistym. Po przerwie świątecznej automatycznie nastąpi  przerwa w nauce w całym kraju i potrwa od 4 do 17 stycznia 2021 r., zastępując dotychczasowe ferie zimowe. W związku z powyższym zmianie ulegają terminy przedstawione w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące szkolnych zajęć online znajdują się w zakładce "ORGANIZACJA - ZDALNE NAUCZANIE". Przypominamy, że zajęcia w grupie przedszkolnej odbywać się będą w dalszym ciągu w szkole w formie stacjonarnej. 

Opłaty za posiłki w grupie przedszkolnej uiszcza się bez zmian na dotychczasowych zasadach.