Kl. I - III - od 18 stycznia wznowienie zajęć stacjonarnych

Od 18 stycznia wznowione zostają zajęcia stacjonarne dla kl. I - III. Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym.  Do szkoły wysłany może być tylko uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie podlegają izolacji. Te same zasady dotyczą  również opiekunów przyprowadzających i odprowadzających ze szkoły oraz nauczycieli. Poniżej szczegółowe wytyczne dotyczące powrotu uczniów kl. I - III do szkół.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych