Uwaga! Zmiana terminu rekrutacji  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty. 

Wnioski o przyjęcie Rodzice będą mogli składać od dnia 4 marca 2021r. do dnia 24 marca 2021r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Za ewentualne utrudnienia dotyczące rekrutacji przepraszamy. 

Zarządzenie Nr 100/21 Prezydenta Miasta Szczecin zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Rekrutacja 2021 do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej