Wyniki konkursu fotograficznego ,,Wiosenne kolory Szczecina"

Komisja Konkursowa 24 maja 2021 r., w składzie p.dyrektor Hanna Guzik, p.Urszula Rezler, p.Beata Gierczyńska, p.Izabela Brabańska, przewodniczący SU Michał Dziarkowski, zastępczyni przewodniczącego SU  Majka Bałabuszka, dokonało analizy zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny ,,Wiosenne kolory Szczecina".  

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich prac. 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w kolejnym konkursie SU.