Konsultacje dla uczniów kl. VIII

Od 25 maja 2020r. szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów klas VIII z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje,...

Czytaj więcej...

Wznowienie funkcjonowania zajęć w klasach I – III

Szanowni Państwo! Posłanie na zajęcia ucznia kl. I – III jest dobrowolną decyzją rodzica. Rodzic, posyłając dziecko na zajęcia do szkoły oświadcza, że znane są mu czynniki ryzyka...

Czytaj więcej...

Nowe terminy rekrutacji do klas I

W załączeniu przekazujemy Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania...

Czytaj więcej...

Nabór do klasy I pływackiej rok szkolny 2020/2021

Test sprawności fizycznej Termin: 22 maja 2020r. Miejsce: Boisko szkolne Godzina: Od godziny 10.00 Przed testem przedłożyć prowadzącemu brakujące dokumenty – orzeczenia do uprawiania...

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty 16.06.2020r.-18.06.2020r. - nowe wytyczne

Na egzaminie ósmoklasisty obowiązują nowe wytyczne. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Dokładne techniczne informacje dotyczące godziny zbiórek, sal będą przekazywać wychowawcy...

Czytaj więcej...

Wznowienie działalności oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo! Wznowienie oddziału nastąpi po spełnieniu wymagań zawartych w wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra...

Czytaj więcej...