Biblioteka szkolna - zwrot podręczników

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie związane z działalnością biblioteki szkolnej Procedury bezpieczeństwa - działalność...

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego

Ze względu na epidemię COVID-19 pożegnanie roku szkolnego przybierze odmienny niż zawsze charakter. Uczniowie każdej klasy 8. spotkają się dzień wcześniej ( 25 czerwca ) w sali...

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo! Poniżej zamieszczony jest harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty...

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie dyżuru wakacyjnego w grupie przedszkolnej

W związku z wyjściem na przeciw potrzebom rodziców pracujących w zapewnieniu opieki uczniom grupy 0 podczas przerwy wakacyjnej przesyłam Państwu "Zasady organizacji dyżuru...

Czytaj więcej...

Konsultacje dla uczniów kl. I - VIII

Od  1 czerwca 2020r. szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów z dobrowolnych konsultacji z przedmiotów. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są...

Czytaj więcej...

Nabór do klasy I pływackiej rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych 22 maja 20r. w Szkole Podstawowej nr 10 Szkoła nie udziela informacji telefonicznie....

Czytaj więcej...