Akademia chóralna

Chór dla klas I-IV w SP 10 odbywa się w poniedziałki w godzinach 15.10-16.50 w sali 59.

Dyrygentem chóru jest Antonia Janczak.

Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest propagowanie śpiewu, m.in.  poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to główna misja tego projektu.

Śpiew jest podstawową aktywnością muzyczną, towarzyszącą nam przez całe życie. Wrażenia dźwiękowe (nie tylko muzyczne) kształtują nas, pomagają kontaktować się z otoczeniem, bywają terapeutyczne oraz są wspaniałą formą ekspresji. Dlatego w szkole funkcjonuje chór, w którym dzieci nabywają wiele wspaniałych umiejętności. Chórzyści kształtują swoją wrażliwość na sztukę poprzez zabawę. Wzmacniają swoje ciało poprzez ćwiczenia wokalne, oddechowe. Śpiew pozwala dzieciom otworzyć się, zapomnieć o problemach życia codziennego. Zwraca również uwagę dzieci na ważność słowa - bo to słowo jest podstawowym budulcem każdego utworu.

Akademia Chóralna to projekt Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, który współfinansuje działalność szkolnego chóru, razem z Miastem Szczecin. Jest to projekt, podczas którego dyrygenci są szkoleni, nadzorowani i dostarcza się im niezbędne materiały, aby jakość kształcenia dzieci była jak najwyższa. Podczas uczestnictwa w projekcie dzieci oprócz cotygodniowych prób mają okazję prezentować się na konkursach, które są podsumowaniem kolejnych etapów pracy chóru.

Wrocławskie Narodowe Forum Muzyki - Akademia Chóralna: www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-choralna