Szanowni Państwo!

Praca w trybie wakacyjnym trwa od 24 czerwca do 23 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci  rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.

Z dyżuru wakacyjnego będą mogły skorzystać jedynie te dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie oraz rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego.

Zgłoszenia wg wzoru zamieszczonego wraz z załącznikami należy składać w placówce macierzystej ( emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  lub osobiście w sekretariacie ) w terminie od 19 grudnia 2023r. do 12 stycznia 2024r.

Wraz ze zgłoszeniem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny oboje rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie (Załącznik nr 1) o pozostaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopów przez rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane będzie na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w dniu 19.01.2024 r. o godz. 15.00.

Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego spowoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych na dyżur.

O rezygnacji z korzystania z dyżuru wakacyjnego rodzice winni poinformować dyrektora szkoły do 10.06.2024r.

TERMINY:

od 19.12.2023 r. do 12.01.2024 r. — składanie przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA wraz z załącznikiem  ( Ząłacznik nr 1) na dyżur wakacyjny

19.01.2024r. godz.15.00 — podanie przez Dyrektorów do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

od dnia 24 czerwca 2024 r. do dnia 23 sierpnia 2024 r. — DYŻUR WAKACYJNY ( 5 tygodni do wyboru Rodziców )

od dnia 26 sierpnia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. - PRZERWA - obowiązująca we wszystkich placówkach, przeznaczona na przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego

02 września 2024 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025