Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 OpisData
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023r.
2 Pasowanie kl.I 13 października 2023r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023r. 
4 Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2024r. 
5 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca -02 kwietnia 2024r.
6 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
14 maja 2024r. - język polski,
15 maja 2024r. - matematyka,
16 maja 2024r. - język obcy
7 Dni wolne od zajęć 02 maja 2024r.,31 maja  2024r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024r.

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024

 OpisData
1 I okres 4.09.2023r. – 31.01.2024r.
2 II okres 01.02.2024r. – 21.06.2024r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 05,06.12.2023r.
4 Wystawienie przewidywanej oceny 04.01.2024r. .
5 Wystawienie ocen 11.01.2024r.
6 Rada klasyfikacyjna 01.02.2024r. .
7 Rada sumująca 08.02.2024r. .
8 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 07,08.05.2024r.
9 Wystawienie przewidywanej oceny 29.05.2024r.
10 Wystawienie ocen 06.06.2024r.
11 Rada klasyfikacyjna 13.06.2024r.
12 Rada sumująca 27.06.2024r.