Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 OpisData
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022r.
2 Pasowanie kl.I 14 października 2022r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022r. 
4 Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023r. 
5 Wiosenna przerwa świąteczna 06 kwietnia - 11 kwietnia 2023r.
6 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
23 maja 2023r. - język polski,
24 maja 2023r. - matematyka,
25 maja 2023r. - język obcy
7 Dni wolne od zajęć 31 października 2022r.,02 maja 2023r.,09 czerwca 2023r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023r.

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 OpisData
1 I okres 1.09.2022r. – 29.01.2023r.
2 II okres 30.01.2022r. – 23.06.2023r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 13,14.12.2022r.
4 Wystawienie przewidywanej oceny 13.01.2023r. .
5 Wystawienie ocen 20.01.2023r.
6 Rada klasyfikacyjna 26.01.2023r. .
7 Rada sumująca 02.02.2023r. .
8 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 09,10.05.2023r.
9 Wystawienie przewidywanej oceny 30.05.2023r.
10 Wystawienie ocen 06.06.2023r.
11 Rada klasyfikacyjna 13.06.2023r.
12 Rada sumująca 26.06.2023r.