Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 OpisData
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
2 Pasowanie kl.I 14 października 2019 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
4 Ferie zimowe 10 - 23 lutego 2020 r.
5 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
16 czerwca 2020r. - j.polski,
17 czerwca 2020r. - matematyka,
18 czerwca 2020r. - j. obcy
6 Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
7 Dni wolne od zajęć 2 i 3 stycznia 2020 r., 12 czerwca 2020 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Harmonogram roku szkolnego 2019/2020

 OpisData
1 I okres 2.09.2019r. – 31.01.2020r.
2 II okres 3.02.2020r. – 26.06.2020r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 10.12.2019r.
4 Wystawienie ocen 10.01.2020r.
5 Rada klasyfikacyjna 16.01.2020r.
6 Rada sumująca 23.01.2020r.
7 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 5.05.2020r.
8 Wystawienie ocen 10.06.2020r.
9 Rada klasyfikacyjna 18.06.2020r.
10 Rada sumująca 29.06.2020r.