Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 OpisData
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021r.
2 Pasowanie kl.I 14 października 2021r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021r. 
4 Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022r. 
5 Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022r.
6 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
24 maja 2022r. - język polski,
25 maja 2022r. - matematyka,
26 maja 2022r. - język obcy
7 Dni wolne od zajęć 12 listopada 2021r.,7 stycznia 2022r., 02 maja 2022r.,17 czerwca 2022r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022r.

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

 OpisData
1 I okres 1.09.2021r. – 28.01.2021r.
2 II okres 31.01.2022r. – 24.06.2022r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 14,15.12.2021r.
4 Wystawienie przewidywanej oceny 13.01.2022r. .
5 Wystawienie ocen 20.01.2022r.
6 Rada klasyfikacyjna 27.01.2022r. .
7 Rada sumująca 17.02.2022r. .
8 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 10,11.05.2022r.
9 Wystawienie przewidywanej oceny 31.05.2022r.
10 Wystawienie ocen 07.06.2022r.
11 Rada klasyfikacyjna 14.06.2022r.
12 Rada sumująca 27.06.2022r.