Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 OpisData
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020r. 
3 Ferie zimowe 18 stycznia - 31 stycznia 2021r. 4 stycznia 2021r. - 17 stycznia 2021r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021r.
5 Egzamin ósmoklasisty
/ dni wolne dla kl. I - VII i gr.0/
25 maja 2021r. - język polski,
26 maja 2021r. - matematyka,
27 maja 2021r. - język obcy
6 Dni wolne od zajęć 4 i 5 stycznia 2021r. 4 czerwca 2021r.,
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021

 OpisData
1 I okres 1.09.2020r. – 08.02.2021r.
2 II okres 09.02.2021r. – 25.06.2021r.
3 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 17.12.2020r.
4 Wystawienie przewidywanej oceny 05.01.2021r. 22 grudnia 2020r.
5 Wystawienie ocen 12.01.2021r. 8 lutego 2021r.
6 Rada klasyfikacyjna 02.02.2021r. 16 lutego 2021r.
7 Rada sumująca 04.02.2021r. 22 lutego 2021r.
8 Powiadomienie o ocenach ndst. i niewłaściwym zachowaniu 17.05.2021r.
9 Wystawienie przewidywanej oceny 02.06.2021r.
10 Wystawienie ocen 09.06.2021r.
11 Rada klasyfikacyjna 17.06.2021r.
12 Rada sumująca 28.06.2021r.