Grupa „0” (podręczniki i ćwiczenia nie są darmowe)

 1. Trefliki w przedszkolu –sześciolatek (pakiet z wyprawką), autor: Bożena Borowik, Dorota Kossakowska. Wydawnictwo: Podręcznikarnia
 2. Bugs Team Starter. Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska Podręcznik. Wyd. Macmillan
 3. Religia: „Kocham Pana Jezusa” (dwie części) – pod redakcją: ks. dr Paweł Płaczek Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 1 (podręczniki i ćwiczenia darmowe, oprócz religii)

 • „Wielka przygoda”– doświadczam – przeżywam– poznaję – wyjaśniam – tworzę 
  • „Wielka przygoda” klasa 1, część 1 – 4. Podręcznik edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna (E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda)
  • „Wielka przygoda” klasa 1, część 1 – 4. Zeszyt ćwiczeń edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna ( E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka)
  • „Wielka przygoda” klasa 1, część 1 – 4. Zeszyt ćwiczeń edukacja matematyczna  (K. Sawicka, E. Swoboda)
  • Muzyka klasa 1  - Zeszyt ćwiczeń  ( M. Gromek, K. Kilbach)
  • Wielka przygoda klasa 1 - Zeszyt do kaligrafii ( E. Kacprzak, G. Wójcicka)Wyprawka klasa 1 - Zeszyt ćwiczeń
 • Język angielski: Explore Treetops. Kl. 1. Wyd. Oxford University Press ( podręcznik z nagraniami audio i materiały ćwiczeniowe)
 • Religia: „Pan Bóg jest naszym Ojcem.” (dwie części) – pod redakcją ks. dr Paweł Płaczek Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 2 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Edukacja wczesnoszkolna: "Wielka przygoda". Wyd. Nowa Era
  • Podręcznik. Edukacja matematyczna cz.1,2
   Zeszyt ćwiczeń. Edukacja matematyczna cz. 1,2,3,4
  • Podręcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2.
   Zeszyt ćwiczeń. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2,3,4.
  • Zeszyt ćwiczeń. Czytanie ze zrozumeniem.
  • Muzyka – zeszyt ćwiczeń
 • Język angielski: Explore Treetops. Kl.  2. Wyd. Oxford University Press (podręcznik z nagraniami audio i maeriały ćwiczeniowe.)
 • Religia: „Chcemy poznać Pana Jezusa.” (dwie części) – pod redakcją ks. dr Paweł Płaczek Wyd. Św. Wojciecha

Klasa  3 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Edukacja wczesnoszkolna: "Wielka Przygoda". Wyd. Nowa Era
  • Podręcznik. Edukacja matematyczna cz.1,2
   Zeczyt ćwiczeń. Edukacja matematyczna cz.1,2,3,4
  • Poderęcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2.
   Zeszyt ćwiczeń. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz. 1,2,3,4.
  •  Podręcznik. Przyroda
  • Zeszyt ćwiczeń. Przyroda
  • Zeszyt ćwiczeń. Czytanie ze zrozumieniem.
  • Muzyka - zeszyt ćwiczeń
 • Język angielski: Explore Treetops. Kl.  3. Wyd. Oxford University Press (podręcznik z nagraniami audio i materiały ćwiczeniowe) 3
 • Religia: pod red. ks.dr P.Płaczek „Pan Jezus nas karmi” (2 części). Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 4 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Język polski
  • "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski 4" . Wyd. WSiP.
  • "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 4". Podr. i ćwiczenia. Wyd. WSiP.
 • Matematyka
  • „Matematyka z plusem". Podręcznik do kl.4. Wyd. GWO.
  • „Matematyka z plusem". Ćwiczenia do kl.4. Wyd. GWO.
  • „Matematyka z plusem”. Zbiór zadań do kl. 4. Wyd. GWO.
 • Historia
  • "Historia". Podręcznik i ćwiczenia do klasy 4. Wyd. WSiP.
 • Język angielski
  • “Steps Plus IV ”. ( podręcznik i ćwiczenia) Wyd. Oxford University Press.
 • Przyroda
  • Tajemnice przyrody. Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 4. Szkoła podstawowa, Wyd. Nowa Era
 • Informatyka
  • "Informatyka. Podręcznik kl. 4". Wyd. WSiP
 • Technika
  • Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. Podr. z ćw. kl. 4-6 szkoła podstawowa. Wyd. WSiP
 • Religia
  • Ks. Mielnicki K.: „Miejsce pełne BOGActw” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. Jedność

Klasa 5 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Język polski
  • "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski 5" . Wyd. WSiP.
  • "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 5". Podręcznik i ćwiczenia. Wyd. WSiP.
 • Matematyka
  • "Matematyka z plusem". Podręcznik do kl. 5. Wyd. GWO.
  • "Matematyka z plusem". Ćwiczenia do kl. 5. Wyd. GWO.
  • "Matematyka z plusem". Zbiór zadań do kl. 5. Wyd. GWO.
 • Historia
  • "Historia". Podręcznik do klasy 5. Wyd. WSiP.
  • "Historia". Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era
 • Język angielski
  • “Steps Plus V ”. Podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Oxford University Press.
 • Biologia
  • Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era
 • Geografia
  • Planeta Nowa 5. Podręcznik. Wyd. Nowa Era
 • Informatyka
  • "Informatyka. Podręcznik kl. 5". Wyd. WSiP
 • Technika
  • “Technika na co dzień” . Podr. do zajęć technicznych dla szkoły podst. Wyd. WSiP
 • Religia
  • „Bóg szuka człowieka” (dwie części) – pod redakcją: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik. Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 6 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Język polski
  • "Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Język polski kl. 6". Wyd. WSiP
  • "Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 6". Podręcznik i ćwiczenia. Wyd. WSiP
 • Matematyka
  • "Matematyka z plusem". Podręcznik kl. 6. Wyd. GWO.
  • "Matematyka z plusem". Ćwiczenia kl. 6. Wyd. GWO.
  • "Matematyka z plusem". Zbiór zadań kl. 6. Wyd. GWO.
 • Historia
  • "Historia". Podręcznik do klasy 6. Wyd. GWO.
 • Język angielski
  • “Steps Plus VI ”. Podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Oxford University Press.
 • Biologia
  • Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era
 • Geografia
  • Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era
 • Informatyka
  • "Informatyka. Podręcznik kl. 6". Wyd. WSiP
 • Technika
  • “Technika na co dzień” . Podr. do zajęć technicznych dla szkoły podst. Wyd. WSiP
 • Religia
  • "Jezus nas zbawia" (dwie części) – pod redakcją: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik. Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 7 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii) 

 • Język polski
  • "Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Klasa 7". Wyd. WSiP
  • "Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 7". Wyd. WSiP
 • Matematyka
  • "Matematyka z plusem". Podręcznik kl. 7. Wyd. GWO.
  • "Matematyka z plusem". Ćwiczenia kl. 7. Wyd. GWO.
 • Historia
  • "Historia. Podręcznik klasa 7". Wyd. WSiP 
 • Język angielski
  • "Steps Plus ". Podręcznik i ćwiczenia.  Wyd. Oxford University Press
 • Język niemiecki
  • "Magnet Smart 1". Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej.  Wyd. Klett
 • Biologia
  • "Puls życia". Podręcznik do biologii dla kl.7. Wyd. Nowa Era
 • Geografia
  • „Planeta Nowa 7 ". Podręcznik Wyd. Nowa Era 
 • Fizyka
  • "Spotkania z fizyką." Podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era
 • Chemia
  • "Chemia Nowej Ery kl.7 ".Podręcznik. Wyd. Nowa Era
 • Informatyka
  • "Informatyka. Podręcznik kl. 7". Wyd. WSiP
 • Religia
  • "Bóg wskazuje nam drogę" (dwie części) - pod redakcją: s.Beata Zawiślak, ks.dr Marcin Wojtasik. Wyd. Św. Wojciecha

Klasa 8 (podręczniki i ćwiczenia darmowe otrzymywane w szkole, oprócz religii)

 • Język polski
  • "Świat w słowach i obrazach. Język polski. Podręcznik. Klasa 8". Wyd. WSiP
  • "Gramatyka i stylistyka. Język polski. Podręcznik i ćwiczenia. Klasa 8". Wyd. WSiP
 • Matematyka
  • "Matematyka z plusem. Klasa 8". Podręcznik Wyd. GWO
  • "Matematyka z plusem. Klasa 8". Ćwiczenia Wyd. GWO
 • Historia
  • "Historia . Klasa 8". Podręcznik.Wyd. WSiP 
 • WOS
  • Wiedza o społeczeństwie Klasa 8 . Podręcznik. Wyd. WSiP
 • Język angielski
  • „Repetytorium ósmoklasisty" Podręcznik i ćwiczenia. Wyd. Oxford University Press
 • Język niemiecki
  • "Magnet Smart 2". Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej . Wyd. Klett 
 • Biologia
  • "Puls życia". Podręcznik do biologii dla kl.8. Wyd. Nowa Era
 • Geografia
  • Planeta Nowa 8. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Wyd. NowaEra
 • Fizyka
  • "Spotkania z fizyką kl.8 ".Podręcznik. Wyd. Nowa Era
 • Chemia
  • "Chemia Nowej Ery kl. 8 ".Podręcznik. Wyd. Nowa Era
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Klasa 8 Szkoła podstawowa. Wyd. WSiP
 • Informatyka
  • "Informatyka. Podręcznik kl. 8". Wyd. WSiP
 • Religia
  • Ks. K. Mielnicki: “ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi ”. Podręcznik. Wyd. Jedność