Akademia chóralna

 Dyrygent - Antonia Janczak  - kontakt w sprawie uczestnictwa przez portal Librus Synergia.

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się we wtorki w podziale na grupy:

grupa 1: 15.30-16.15

grupa 2: 16.15-17.00

Dzieci chętne na przesłuchania do chóru prosimy, aby dostarczyły do wychowawcy pisemną zgodę rodzica/opiekuna na wzięcie udziału w przesłuchaniu. Termin przesłuchania będzie wybrany po zebraniu zgód rodziców.

Posłuchajcie, jak śpiewa Chór Bel Canto SP 10

Film

Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest propagowanie śpiewu, m.in.  poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to główna misja tego projektu.

Śpiew jest podstawową aktywnością muzyczną, towarzyszącą nam przez całe życie. Wrażenia dźwiękowe (nie tylko muzyczne) kształtują nas, pomagają kontaktować się z otoczeniem, bywają terapeutyczne oraz są wspaniałą formą ekspresji. Dlatego w szkole funkcjonuje chór, w którym dzieci nabywają wiele wspaniałych umiejętności. Chórzyści kształtują swoją wrażliwość na sztukę poprzez zabawę. Wzmacniają swoje ciało poprzez ćwiczenia wokalne, oddechowe. Śpiew pozwala dzieciom otworzyć się, zapomnieć o problemach życia codziennego. Zwraca również uwagę dzieci na ważność słowa - bo to słowo jest podstawowym budulcem każdego utworu.

Akademia Chóralna to projekt Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, który współfinansuje działalność szkolnego chóru, razem z Miastem Szczecin. Jest to projekt, podczas którego dyrygenci są szkoleni, nadzorowani i dostarcza się im niezbędne materiały, aby jakość kształcenia dzieci była jak najwyższa. Podczas uczestnictwa w projekcie dzieci oprócz cotygodniowych prób mają okazję prezentować się na konkursach, które są podsumowaniem kolejnych etapów pracy chóru.

Wrocławskie Narodowe Forum Muzyki - Akademia Chóralna: www.nfm.wroclaw.pl/projekty/akademia-choralna

Zgoda na publikację wizerunku

Zgoda na udział w przesłuchaniu do chóru