Certyfikat ECDL daje wiele korzyści dla jego posiadaczy:

  • potwierdza posiadane kompetencje,
  • wzrasta pozycja na rynku pracy,
  • zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrasta mobilność,
  • wzrasta szansa na rynku pracy w Europie i na świecie.

Już wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 będą mogli zapisywać się na zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły raz w tygodniu. Planowane jest również możliwość egzaminowania „naszych kursantów” w szkole.

Wszelkie informacje nt. kursu i egzaminu ECDL dla uczniów SP10 będą zamieszczane w niniejszej zakładce w późniejszym terminie.

Certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL w SP10 ważny do 15.10.2021r.

Certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL w SP10 ważny do 16.10.2022r.