Terminarz zebrań z rodzicami rok szkolny 2021/2022

Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami on-line

 wtorek godz. 17.00 (online) środa godz. 17.00 (online)
Daty

14.09.2021 - zebranie-wychowawcy klasy w formie online
02.11.2021 - dyżur nauczycielski  w formie online
14.12.2021 - dyżur nauczycielski  w formie online, przewidywane oceny ndst.
15.02.2022r - wywiadówka - wychowawcy klasy w formie online

10.05.2022 - zebranie - wychowawcy klasy w formie online, przewidywane oceny ndst.       

Daty

15.09.2021 - zebranie-wychowawcy klasy w formie online
03.11.2021 - dyżur nauczycielski w formie online

15.12.2021 - dyżur nauczycielski  w formie online, przewidywane oceny ndst.
16.02.2022wywiadówka - wychowawcy klasy w formie online                 

11.05.2022 zebranie - wychowawcy klasy w formie online, przewidywane oceny ndst.

Klasa Wychowawca Klasa

Wychowawca

IIc p. Szpakowska IIa p. Erenc-Grygoruk
IIIb p. Pasławska IIb

p.Zwolankiewicz

 IVa  p.Olczak - pierwsze zebranie stacjonarnie w sali 51

 IIIa

 p.Wojcieloń
 IVb  p.Krakowiak - pierwsze zebranie stacjonarnie w sali 60  IIIc  p. Pasławska
Va p. Dwornik  Ia p. Wąsiel - Łokińska 
Vb p. Sroka  Ib  p. Wojan
VIa p. Ackiewicz   Ic  p. Janzer
VIb p.Dąbrowska-Brzęcka  Id  p. Kościuczuk
VIc p. Kurkowska  Ie  p. Szpakowska
VIIa p. Wołosiak  0a  p. Maciak
VIIb p. Nalepa  0b  p. Gębuś
VIIc p. Nizińska-Bałabuszka    
VIId p. Gruszczyńska    
VIIe p. Markiewicz    
VIIIa  p.Barylski     
VIIIb p.Ziobrowska    
VIIIc p.Wiśniewska     
VIIId p. Palus    
VIIIe p.Wierzbicka    
 VIIIf  p.Garncarz    
       
 Pierwsze zebrania dla gr.0 i kl.1, odbędą się 6 września 2021r. stacjonarnie.
       
Klasa Wychowawca   Godzina
0a p.Maciak,    17:00, s.50
0b p.Gębuś,    17:30, s.51
Ia p. Wąsiel - Łokińska   17:00, s.34
Ib p.Wojan   18:00, s.33
Ic p.Janzer, p.Kalska, p.Masztaler-Chuta   17:00, s.36
Id p.Kościuczuk   18:00, s.49
Ie p. Szpakowska   17.30, s.35