Terminarz zebrań z rodzicami rok szkolny 2022/2023

Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami on-line

 wtorek godz. 17.00 (online) środa godz. 17.00 (online)
Daty

13.09.2022 - zebranie-wychowawcy klasy w formie online
13.12.2022 - dyżur nauczycielski  w formie online, przewidywane oceny ndst.
07.02.2023r - wywiadówka - wychowawcy klasy w formie online

09.05.2022 - zebranie - wychowawcy klasy w formie online, przewidywane oceny ndst.       

Daty

14.09.2022 - zebranie-wychowawcy klasy w formie online

14.12.2022 - dyżur nauczycielski  w formie online, przewidywane oceny ndst.
08.02.2023wywiadówka - wychowawcy klasy w formie online                 

10.05.2023 zebranie - wychowawcy klasy w formie online, przewidywane oceny ndst.

Klasa Wychowawca Klasa

Wychowawca

Ic p. Janzer    
IIa p. Kościuczuk IIb p. Wojan
IIe p. Szpakowska - Iwan IIc p. Janzer
IIIb p. U.Zwolankiewicz IId

 p. Kościuczuk

IVa p.Barylski- pierwsze zebranie stacjonarnie w sali 51

IIIa

p. Erenc - Grygoruk
 IVb p. Palus - pierwsze zebranie stacjonarnie w sali 50 IIIb   p. Zwolankiewicz
IVc p. Wierzbicka - pierwsze zebranie stacjonarnie w sali 57 III c p. Szpakowska - Iwan
Va p. Olczak    
Vb p. Krakowiak Ia  p. Petrykowska
VIa p. Dwornik Ib  p. Pasławska
VIb p.Sroka Id  p. Nowicka
VIIa p. Ackiewicz    
VIIb p. Brzęcka - Dąbrowska    
VIIc p. Kurkowska  0a  p. Madeła, p. Czapelska
VIIIa p. Szulc  0b  p. Maciak, p. Gębuś
VIIIb p. Nalepa    
VIIIc  p.Hnat     
VIIId p.Gruszczyńska    
VIIIe p.Markiewicz    
       
 Pierwsze zebrania dla gr.0 i kl.1, odbędą się 6 września 2022r. o godzinie 17.00 stacjonarnie (w salach lekcyjnych)
       
Klasa Wychowawca   Sala
0a p.Madeła, p. Czapelska   32
0b p.Maciak, p. Gębuś   31
Ia p. Petrykowska   36
Ib p. Pasławska   33
Ic p. Janzer, p.Kalska, p.Masztaler-Chuta   35
Id p. Nowicka   34