Procedury bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem pływalni działającej w  SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 10 w Szczecinie w okresie zmienionych warunków pracy placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19

Procedury>>>