Godziny pracy 
Poniedziałek

7.30 - 13.30

7.30 - 8.15 - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. 3d,4a,4c,5c

10.10-10.55 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.2c

Wtorek

11.30-13.30

Środa

7.30-13.30

7.30 - 8.15 - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.0a,3a,3b,3c

9.15-10.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1c,1d

Czwartek

11.30 - 17.00

12.15-13.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.2b,2a

16.00 - 17.00 Konsultacje dla uczniów i rodziców

Piatek

10.00 - 14.00

Porady pedagoga 

Ważne telefony

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej