Godziny pracy 
Poniedziałek

10.00 - 13.00

10.10-10.55 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.2c,2d,3e/gab. pedagoga szkolnego/

Wtorek

10.00-14.00

10:10- 10:55 zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. 2a,2b /gab. pedagoga szkolnego/

11:05- 11:50 zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl.6a /gab. pedagoga szkolnego/

Środa

7.30-13.30

7.30 - 8.15 - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.3b,3c

8.20-9.05. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1c,1d

10:10- 10:55 zajęcia korekcyjno –kompensacyjne gr.0b /gab. pedagoga szkolnego/

12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  kl. 3d,4a, /gab. pedagoga szkolnego/

Czwartek

9.00 - 13.00

Piatek

11.00 - 17.00

12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  kl. 1a,3a /gab. pedagoga szkolnego/

13:25 - 14:10 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  gr0b, kl. 1c,1d, /gab. pedagoga szkolnego/

16.00-17.00 Konsultacje dla uczniów i rodziców /gab. pedagoga szkolnego/

Porady pedagoga 

Ważne telefony

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej