Godziny pracy 
Poniedziałek

9.00 - 13.00

10.10-10.55 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.2c

Wtorek

10.00-17.00

10:10- 10:55 zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. 2a,2b /gab. pedagoga szkolnego/

16.00-17.00 Konsultacje dla uczniów i rodziców /gab. pedagoga szkolnego/

Środa

7.30-13.00

7.30 - 8.15 - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.3b,3c

8.20-9.05. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.1c,1d

12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  kl. 2b,3d,4a,5c /gab. pedagoga szkolnego/

Czwartek

9.00 - 13.00

Piatek

10.00 - 14.00

Porady pedagoga 

Ważne telefony

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej