Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Certyfikat ECDL daje wiele korzyści dla jego posiadaczy: potwierdza posiadane kompetencje, wzrasta pozycja na rynku pracy, zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrasta...

Czytaj więcej...