Zajęcia artystyczno – literackie i teatralne

Zajęcia artystyczno – literackie i teatralne prowadzone w ramach Projektu Marszałkowskiego miały wspomóc rozwój młodego człowieka i uwrażliwić go na potrzeby otaczającego świata. W uczennicach dokonały się pozytywne zmiany. Wzięły one aktywny udział w życiu kulturalnym społeczeństwa. Młode aktorki wytrwale pracowały nad sobą, przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą. Zwieńczeniem ich starań były wystąpienia publiczne w szkole i poza nią.

Więcej zdjęć w galerii...