Podsumowanie Konkursu Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej

Z okazji ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej biblioteka szkolna wraz z nauczycielami języka polskiego zorganizowała dla wszystkich uczniów kl. 1- 8 „Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej”.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania uczniów poezją Marii Konopnickiej, uwrażliwianie na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich, promowanie młodych talentów. Kryteriami oceny były: odpowiedni dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), oraz ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój), Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem a wszyscy uczestnicy byli znakomicie przygotowani. Jury miało nie lada problem z wyborem zwycięzców 😊

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY !!!

Więcej zdjęć w galerii...