Projekt „ Jak zarządzać budżetem domowym?”

Szkoła Podstawowa Nr 10 wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt „ Jak zarządzać budżetem domowym?” dla uczniów klas VII-VIII, którego celem głównym  jest rozbudzanie i kształtowanie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, a także kształtowanie u nich umiejętności gospodarowania budżetem (kieszonkowym, domowym) i planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Projekt realizowany będzie w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, informatyki i języka polskiego.