Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  • Lista kandydatów zakwalifikowanych
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych przesuniętych

W dniach od 19 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły poprzez pisemne oświadczenie rodzica kandydata.

Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków) może odbywać się elektronicznie: rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

29 czerwca 2020r. o godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 10.