Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w roku szk. 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 10

29 czerwca 2020r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

  • lista przyjętych
  • lista nieprzyjętych