Szanowni Państwo!

Na stronie

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

znajduje się komunikat informujący o postępowaniu rekrutacyjnym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami podanymi na w/w stronie.  Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się tylko  w formie papierowej , nie za pomocą systemu informatycznego.

W zakładce „Dokumenty”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty znajduje się wykaz szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej wraz z liczbą wolnych miejsc oraz wzór „Wniosku” do wypełnienia przez rodziców.