Wyniki egzaminów klas VIII

Szanowni Państwo,

absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali podczas sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 2 lipca br. od godz. 10:00. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 9 lipca br. Uczniowie, rodzice lub osoby upoważnione do odbioru zaświadczeń proszone są o przybycie po odbiór zaświadczeń w maseczkach i z własnym długopisem.

Godziny odbioru zaświadczeń – hall szkolny:

  • kl. 8a – godz.   9.00
  • kl. 8b – godz. 10.00
  • kl. 8c – godz. 11.00
  • kl. 8d – godz. 12.00

Informujemy, że osoby, które nie odebrały zaświadczenia z wynikami egzaminu w wyznaczonym terminie, mogą to zrobić do12 lipca 2021r. (sekretariat szkoły).

Przypominamy:

Do 14 lipca br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje.

Procedury przeprowadzania egzaminu

Próbne egzaminy ósmoklasisty:

01-03.03.2021r.- z GWO

17-19.03.2021 r.- CKE

Dodatkowych informacji udzieli Państwu wychowawca.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2314) - zmiany wymagań egzaminacyjnych

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- informacja z dnia 29 grudnia 2020r.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty – informacja z dnia 19.12.2020r. 

Wymagania

 Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

Terminy przeprowadzania egzaminu

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 aktualizacja z 19 kwietnia 2021r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 aktualizacja z 29 grudnia 2020r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎