Dostęp do kont

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00 po zalogowaniu w serwisie ZIU (Logowanie do serwisu ZIU) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Poniżej link do komunikatu dotyczącego dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 2022.

Komunikat dotyczący dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 2022

 

Język polski – 24 maja 2022r.

Matematyka – 25 maja 2022r.

Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. 

 

Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty