Harmonogram opłat za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Prosimy o nieuiszczanie opłat za obiady za miesiąc grudzień. (Nie dotyczy grupy 0)

Jeżeli obecna sytuacja ulegnie zmianie, zostaniecie Państwo o tym fakcie poinformowani.

Za miesiącW dniachCena 1 obiadu/ ilość dni
październik

25-30.09.2020r.

gr. 0 do 07.10.2020r.

84,00 zł kl. 1-8 (21 dni),
143,00 zł gr. 0 (22 dni)
listopad

27-30.10.2020r.

gr. 0 do 07.11.2020r.

80,00 zł kl.1-8,(20 dni)
130,00 zł gr. 0 (20 dni)
grudzień

24-27.11.2020r.

gr. 0 do 07.12.2020r.

64 zł kl. 1-8, (16 dni)
104.00 zł gr. 0 (16 dni)
styczeń

04-07.01.2021r. gr.0

15-19.01.2021r.

32,00 zł kl. 1-8, (8 dni, od 20.01.2021r.)
65,00zł gr. 0 (10 dni) (bez ferii zimowych)
luty

27-31.01.2021r.

gr. 0 do 27.01-07.02.2021r.

80,00 zł kl. 1-8, (20 dni)
130,00 zł gr. 0 (20 dni)
marzec

23-26.02.2021r.

gr. 0 do 07.03.2021r.

92,00 zł kl. 1-8, (23 dni)
149,50 zł gr. 0 (23 dni)
kwiecień

26-31.03.2021r.

gr. 0 do 07.04.2021r.

72,00 zł kl. 1-8, (18 dni)
117,00 zł gr. 0 (18 dni)
maj

27-30.04.2021r.

gr. 0 do 07.05.2021r.

68,00 zł kl. 1-8, (17 dni)
110,50 zł gr. 0 (17 dni)
czerwiec

25-28.05.2021r.

gr. 0 do 07.06.2021r.

64,00 zł kl. 1-8, (16 dni)
104,00 zł gr. 0 (16 dni)

Opłaty przelewem

Informujemy, iż istnieje możliwość wpłat za całomiesięczny abonament obiadowy w formie przelewu bankowego na numer konta szkoły :

24 1020 4795 0000 9102 0278 6051.

Wpłaty przelewem dotyczą tylko abonamentu całościowego  (bez odpisów) – kwota podana w harmonogramie na stronie szkoły.

Wpłaty za abonament obiadowy uwzględniający odpisy można dokonywać tylko po uzgodnieniach telefonicznych z intendentem.

W tytule przelewu należy umieścić:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za co została uiszczona opłata (obiady).

Zapłaty przelewem należy dokonywać od 30. dnia każdego miesiąca  (data wpływu na rachunek bankowy szkoły) poprzedzającego miesiąc, na który wykupiono abonament (względy organizacyjne).

Karty obiadowe po weryfikacji wpłat, będą wydawane dla klas 4 – 8  u intendenta szkoły (pokój 41) od dnia 28. każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który wykupiono abonament.

Ze względów organizacyjnych

  1.  Zapłata za abonament, która wpłynie na konto po 25. danego miesiąca, zostanie odesłana na konto wpłacającego, a wpłaty trzeba będzie dokonać w kasie szkoły.
  2. Zapłata za abonament w kwocie niższej niż wynikająca z ustaleń z intendentem zostanie odesłana na konto wpłacającego.
  3. Źle opisany przelew ( brak danych dziecka – imię i nazwisko, klasa oraz za co została uiszczona opłata) zostanie odesłany na konto wpłacającego.
  4. Opłaty przelewem dokonujemy tylko za jeden miesiąc. Niemożliwe jest dokonywanie opłat za kilka miesięcy z góry (względy rozliczeń  księgowych).

Opłaty w kasie szkoły

Opłaty za posiłki przyjmowane są również w kasie szkoły (pok. 41) w godzinach od 8.00 - 15.00.
Nie będą przyjmowane opłaty po terminie.