Nazwa platformy edukacyjnej: Classroom  - Instrukcja dla uczniów pdf.

Procedury organizacji pracy szkoły w okresie wprowadzenia hybrydowej lub zdalnej formy kształcenia

Na zajęcia online uczeń może dołączyć bezpośrednio ze swojego panelu w Classroomie lub przez dziennik  Librusa – terminarz. Rodzice i opiekunowie, w związku z mogącymi występować trudnościami w dostępie do Librusa, mogą również kontaktować się z nauczycielami poprzez ich konta służbowe zamieszczone na stronie szkoły.

Konsultacje dla kl. VIII

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Zasady udziału ucznia przebywającego na kwarantannie w etapie szkolnym konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Plan lekcji: