Nazwa platformy edukacyjnej: Classroom  - Instrukcja dla uczniów pdf.

Na zajęcia online uczeń może dołączyć bezpośrednio ze swojego panelu w Classroomie lub przez dziennik  Librusa – terminarz. Rodzice i opiekunowie, w związku z mogącymi występować trudnościami w dostępie do Librusa, mogą również kontaktować się z nauczycielami poprzez ich konta służbowe zamieszczone na stronie szkoły. 

Plan lekcji:

 • Grupa 0a
 • Grupa 0b
 • Klasa Ia
 • Klasa Ib
 • Klasa Ic
 • Klasa IIa
 • Klasa IIb
 • Klasa IIc
 • Klasa IIIa
 • Klasa IIIb
 • Klasa IVa
 • Klasa IVb
 • Klasa Va
 • Klasa Vb
 • Klasa Vc
 • Klasa VIa
 • Klasa VIb
 • Klasa VIc
 • Klasa VId
 • Klasa VIe
 • Klasa VIIa
 • Klasa VIIb
 • Klasa VIIc
 • Klasa VIId
 • Klasa VIIe
 • Klasa VIIf
 • Klasa VIIIa
 • Klasa VIIIb
 • Klasa VIIIc
 • Klasa VIIId