Szanowni Państwo!

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski na dyżur wakacyjny zostały rozpatrzone pozytywnie.

 Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny 2022r.- Lista niedostępna. 27.01.2022r. upłynął termin jej publikacji.

Informacje dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego przekażą wychowawcy poszczególnych grup zainteresowanym Rodzicom w późniejszym terminie.

 

Poniżej przekazujemy list Dyrektora Wydziału Oświaty p. Lidii Rogaś skierowany do Rodziców dzieci szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach związany z organizacją opieki dla dzieci z grup przedszkolnych podczas przerwy wakacyjnejProsimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i terminami składania dokumentów.

Praca w trybie wakacyjnym w placówce macierzystej odbywać się będzie w terminie od 27 czerwca do 19 sierpnia 2022r. Dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci  rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. 

Zgłoszenia należy składać w placówce macierzystej (SP 10 - sekretariat) w terminie 1-10 grudnia 2021r. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu.

O decyzji kwalifikującej dziecko do opieki wakacyjnej poinformowani zostaniecie Państwo 27 grudnia 2021r.