Szanowni Państwo!

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski na dyżur wakacyjny zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Dodatkowych informacji udzielą wychowawcy poszczególnych grup.

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przekazujemy list Pana Prezydenta skierowany do Rodziców dzieci szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz informacje dotyczące trybu składania dokumentów związanych z organizacją opieki dla dzieci z grup przedszkolnych podczas przerwy wakacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i terminami składania dokumentów.

Praca w trybie wakacyjnym  w placówce macierzystej odbywać się będzie w terminie od 28 czerwca do 20 sierpnia. Dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, wszystkie stosowne dokumenty należy składać:

TERMINY:

Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.

Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 17.02.2021 r.

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach - informacja dla rodziców.

 Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2021.

 Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur.