Szanowni Państwo!

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski na dyżur wakacyjny zostały rozpatrzone pozytywnie.

Lista dzieci zakwalifikowanych - Lista niedostępna. 17.03.21r. upłynął termin jej publikacji.

Dodatkowych informacji udzielą wychowawcy poszczególnych grup.

 

Szanowni Państwo!

Poniżej przekazujemy list Pana Prezydenta skierowany do Rodziców dzieci szczecińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz informacje dotyczące trybu składania dokumentów związanych z organizacją opieki dla dzieci z grup przedszkolnych podczas przerwy wakacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i terminami składania dokumentów.

Praca w trybie wakacyjnym  w placówce macierzystej odbywać się będzie w terminie od 28 czerwca do 20 sierpnia. Dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

TERMINY:

Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.

Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.

Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 17.02.2021 r.

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach - informacja dla rodziców.

 Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2021.

 Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur.