Dokumenty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • WNIOSEK do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie o przyznanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pisemny wniosek (zał. 1)  wraz z załącznikami (zał.2,3) należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 14 października danego roku kalendarzowego.