Dokumenty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pisemny wniosek (zał. 1)  wraz z załącznikami (zał.2,3) należy złożyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do 14 października danego roku kalendarzowego.