Insta.ling.pl

W  roku szkolnym 2022/23 uczniowie klas 8e (język angielski) i 8a (język niemiecki) uczestniczą w XIX edycji   Programu Insta.ling.pl    

W lutym przystępujemy do kolejnej XX edycji programu.

InstaLing jest aplikacją, która umożliwia uczniom szybką naukę słówek, a nauczycielom wgląd w szczegółowe raporty o systematyczności ich pracy oraz dostęp do narzędzi do oceny wyników. Uczniowie poprawiają swój poziom przyswajania słówek oraz zwiększa się ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym.  Każdy z uczniów posiada swój własny login i hasło, dzięki czemu nauczyciel otrzymuje szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. 

Słownik internetowy w 7 językach

instaling buzka duze