Akademia Przyszłości

Program Akademia Przyszłości skierowany jest do dzieci, w którym poprzez cotygodniowe zajęcia z Wolontariuszem - Tutorem kształtuje się poczucie własnej wartości. Celem programu jest, by dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość. Akademia wyposaża dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu.

Program objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty.

Informacji na temat programu udziela Koordynator Szkolny Dzieci Pani Kamila Sroka - pedagog specjalny ( obecnie w zastępstwie rolę koordynatora pełni Pani Urszula Rezler) .

 

Prezentacja - Akademia Przyszłości