logo efs

Projekt pn.  Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Gmina Miasto Szczecin  od dnia 01 listopada 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt grantowy pn. Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych. Zajęcia w ramach projektu przeznaczone dla uczniów mają na celu zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach godzin projektowych w szkole będą odbywać się różne zajęcia wg zamieszczonego harmonogramu.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Szkolny Koordynator Projektu - Pani Katarzyna Wiśniewska - wicedyrektor szkoły.

Terminarz zajęć.

.Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z biologii i przyrody

Warsztaty - zajęcia dziennikarskie

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - ECDL 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne - plastyka 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczno -literackie

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczno - techniczne   

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z plastyki

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne - rękodzieło

Zajęcia specjalistyczne- logopedia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - programowanie