Przewodniczący

  • Dominik Szumski

Z-ca Przewodniczącego

  • Tomasz Król

Skarbnik

  • Agnieszka Sambor

Sekretarz

  • Julita Wasielewska

Komisja Rewizyjna

  • Monika Zborowska
  • Adrianna Gacławska
  • Bogdan Grobelny

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 28 1240 3813 1111 0000 4384 5309.