Przewodniczący

  • Rafał Wawrzyniak

Z-ca Przewodniczącego

  • Daria Szulim

Skarbnik

  •  Adriana Gacławska

Sekretarz

  •  Jagoda Zajkowska

Członek

  • Natalia Pacholska
  • Wojciech Napiórkowski

Komisja Rewizyjna

  • Monika Zborowska
  • Ilona Pabianiak
  • Krzysztof Synowiec

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 47 1240 3813 1111 0011 0969 3577