System Progman iOpłaty to oprogramowanie wspierające ewidencję i rozliczenia każdego rodzaju opłat w szkołach publicznych i niepublicznych, bursach i internatach. Integracja systemu z Progman Stołówka automatyzuje codzienne czynności wykonywane przez pracowników szkoły na linii administracja – kuchnia lub administracja szkolna - firma kateringowa.

Moduł dla Rodzica umożliwia sprawną komunikację pomiędzy rodzicem a pracownikiem administracji, poprzez m.in.: zdalne składanie deklaracji zapisów na posiłki, możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłku na dany dzień / okres, które wpływają na odpis i planowanie posiłków na dany dzień, monitorowanie należności i wpłat – bieżących i archiwalnych, dostęp do kluczowych informacji o opłatach, posiłkach lub zmianach organizacyjnych, publikowanych przez szkołę.

System iOpłaty odpowiada na obecne potrzeby szkół i samorządów, które szczególnie intensywnie poszukują narzędzia informatyczne pozwalające na przeniesienie wielu codziennych procesów pracy szkoły w tryb zdalny.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu - Poradnik Panel Rodzica. W razie pytań związanych z obsługą systemu należy kontaktować się z infolinią 801 04 45 45, 22 535 88 00 lub korespondencyjnie poprzez opcję „zgłoś problem”

Logowanie do systemu

Instrukcja obsługi systemu - Panel Rodzica

Poradnik - Panel Rodzica

Deklaracja zapisu na posiłki - uczeń

Deklaracja zapisu na posiłki - pracownik szkoły