Program TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół.

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego nieprzerwanie od 2009 roku.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program Twoje dane - Twoja sprawa - skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli - jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską. Od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Poradnik dla szkół

TDTS plakat final