Program TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół.

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego nieprzerwanie od 2009 roku.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program Twoje dane - Twoja sprawa - skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli - jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską. Od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Poradnik dla szkół

Lekcje przeprowadzone dla uczniów szkoły odbyły się w ramach Dnia Ochrony Danych Osobowychroku szkolnego 2023/2024:

 • 1c - 24 osoby - scenariusz Twoje dane - Twoja sprawa
 • 2d - 20 osób - scenariusz Chronisz dane - chronisz siebie
 • 3a - 17 osób - scenariusz Twoje dane - Twoja sprawa
 • 3b - 21 osób - scenariusz Każdy ma swoje dane - mam i ja!
 • 3b - 21 osób - scenariusz Kiedy możemy podawać swoje dane osobowe?
 • 3c - 21 osób - scenariusz Twoje dane - Twoja sprawa
 • 3d - 21 osób - scenariusz Twoje dane - Twoja sprawa
 • 3e - 23 osoby - scenariusz Twoje dane - Twoja sprawa
 • 5b - 25 osób - scenariusz Dane osobowe, ich udostępnianie i ochrona
 • 5c - 25 osób - scenariusz Dane osobowe, ich udostępnianie i ochrona
 • 6b - 24 osoby - scenariusz Poczta bez listonosza. Zajęcia z komputerem
 • 7a - 25 osób - scenariusz Chroń swoje dane - masz do tego prawo
 • 8a - 23 osoby - scenariusz Jakie tajemnice  kryje PESEL

Udział uczniów szkoły w konkursie plastycznym Twoje dane - Twoja sprawa - marzec 2024 r.

Przekazanie rodzicom uczniów materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych:

 • 10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji,
 • Dzięki kilku kliknięciom możemy ograniczyć swoją widoczność w sieci,
 • Gaming,
 • Instagram,
 • Internet rzeczy,
 • Niezabezpieczona kamera,
 • Podręcznik internauty,
 • Portale społecznościowe

Udział w webinarze Ochrona danych i wizerunku w sieci - 21 lutego 2024 r.

TDTS plakat final