Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo! Poniżej zamieszczony jest harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty...

Czytaj więcej...

Nabór do klasy I pływackiej rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych 22 maja 20r. w Szkole Podstawowej nr 10 Szkoła nie udziela informacji telefonicznie....

Czytaj więcej...

Nabór do klasy I pływackiej rok szkolny 2020/2021

Test sprawności fizycznej Termin: 22 maja 2020r.   Miejsce: Boisko szkolne   Godzina: Od godziny 10.00   Przed testem przedłożyć prowadzącemu brakujące dokumenty –...

Czytaj więcej...

Nowe terminy rekrutacji do klas I

W załączeniu przekazujemy Zarządzenie Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 maja zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania...

Czytaj więcej...

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10

27 kwietnia 2020r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Listy dzieci przyjętych podaje się do publicznej...

Czytaj więcej...

Lista zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10

21 kwietnia 2020r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Listy...

Czytaj więcej...