Szanowni Rodzice! 

W związku z sytuacją epidemiczną na świecie, praca  świetlicy w naszej szkole będzie odbywała się w reżimie sanitarnym i będzie skupiała się głównie na zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa. W salach, podczas zajęć, dzieci będą przebywały w grupach mieszanych.

Zaleca się skrócenie czasu pobytu w świetlicy dzieci  do niezbędnego minimum. Jeżeli  macie Państwo  możliwość zapewnienia innej opieki Swoim dzieciom, uprasza się, by na czas pandemii nie przyprowadzać dzieci do świetlicy. 

Z pomieszczeń świetlicy usunięto większość zabawek oraz puzzle i gry planszowe. Podczas zajęć dzieci będą mogły korzystać jedynie ze swoich przyborów ( kredek, nożyczek, papieru, czy plasteliny).

W związku z reorganizacją pracy świetlicy dane w dzienniku elektronicznym LIBRUS, w module świetlica, będą na obecna chwilę jeszcze nieaktualne. Dokumentacja będzie prowadzona w I okresie w wersji papierowej. Działać będzie komunikator z wychowawcami świetlicy.