Certyfikat ECDL daje wiele korzyści dla jego posiadaczy:

  • potwierdza posiadane kompetencje,
  • wzrasta pozycja na rynku pracy,
  • zwiększa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrasta mobilność,
  • wzrasta szansa na rynku pracy w Europie i na świecie.

Zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL:

p. Krystyna Krakowiak

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i informatyczne ECDL kl. VI-VIII     piątek godzina 14.20 - 15.05 s.58
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i informatyczne ECDL kl. VI-VIII    czwartek godzina 7.30-8.15  s.58