"Polsko - niemieckie pożegnanie jesieni"/"Deutsch-polnischer Abschied vom Herbst" w SP10 w Szczecinie

18 listopada 2022 r.  w naszej szkole odbyły się warsztaty projektowe "Polsko - niemieckie pożegnanie jesieni"/"Deutsch-polnischer Abschied vom Herbst". Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Am 18. November 2022 fand an unserer Schule die Veranstaltung "Deutsch-polnischer Abschied vom Herbst" statt. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Landeshaushalt (Kleinprojektefonds im Rahmen des Interreg V A Kooperationsprogramms Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania) kofinanziert.

W spotkaniu wzięły udziały udział przedszkolaki z Przedszkola Kita Garten z Löcknitz, z Przedszkola Publicznego nr 67 w Szczecinie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Małgorzata Duras – dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie; p. Monika Pawlak – inspektor Wydziału Oświaty; p. Iwona Kowalczyk - Kierownik Zespołu ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

An dem Treffen nahmen Kindergartenkinder aus der Kita Garten in Löcknitz, aus dem öffentlichen Kindergarten Nr. 67 in Szczecin und aus der Grundschule Nr. 10 in Szczecin teil. An dem Treffen nahmen auch geladene Gäste teil: Frau Małgorzata Duras - Direktorin der Abteilung für Information und Förderung des Schulamtes von Szczecin; Frau Monika Pawlak - Inspektorin des Bildungsministeriums; Frau Iwona Kowalczyk - Leiterin des Teams für deutsch-polnische Jugendzusammenarbeit des Verbands der polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania in Szczecin.

Warsztaty obejmowały  aktywną strefę sportową „Drużyny Kangura”, dmuchańce, warsztaty artystyczne – manufaktura mydła i kwiatki z drewna, warsztaty projektowania – zajęcia z długopisami 3D zakupionymi w ramach programu MEiN „Laboratoria Przyszłości”, stację odpoczynku oraz zabawy w wodzie na szkolnej pływalni.

Zu den Workshops gehörten ein aktiver "Känguru-Team"-Sportbereich, Hüpfburgen, Kunstworkshops - Seifenherstellung und Holzblumen -, Design-Workshops - Aktivitäten mit 3D-Stiften, die im Rahmen des MEiN-Programms "Laboratorien der Zukunft" angeschafft wurden -, eine Raststation und Wasserspiele im Schulschwimmbad.

 

Galeria zdjęć projektu Polsko - niemieckie pożegnanie jesieni/Deutsch - polnisch Abschied vom Herbst

Kuratorium Oświaty w Szczecinie "Polsko - niemieckie pożegnanie jesieni" 

Film

Image2