Polsko – niemiecka współpraca młodzieży  Deutsch –  Polnisches  Jugendwerk

14 czerwca 2023r. gościliśmy w naszej szkole kolegów z Niemiec ze szkoły Grundschule am See z Löcknitz oraz ze Szkoły Podstawowej nr 69 ze Szczecina. Projekt został przeprowadzony w ramach projektu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży zorganizowanym dzięki funduszom unijnym w ramach działań Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Iwona Kowalczyk Kierownik Projektów Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pani Monika Działoszewska – Gizicka Starszy Specjalista Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Uczniowie w trakcie projektu brali udział w zabawach sportowych, warsztatach z długopisów  3D i zabawach na pływalni. Dodatkowo wszyscy uczniowie z Polski i Niemiec spotkali się z przewodnikiem na Wałach Chrobrego, aby posłuchać ciekawych informacji o architekturze i historii Szczecina. 

Am 14. Juni 2023 hatte unsere Schule die deutschen Kollegen der Grundschule am See aus Löcknitz und der Grundschule Nr. 69 aus Szczecin zu Gast. Das Projekt wurde im Rahmen des Deutsch –  Polnisches  Jugendwerk durchgeführt, der dank der EU-Mittel im Rahmen der Aktivitäten des Verbands der polnischen Gemeinden Euroregion Pomerania organisiert wurde. 

An dem Treffen nahmen folgende geladene Gäste teil: Frau Iwona Kowalczyk, Projektleiterin des deutsch-polnischen Jugendaustauschprojekts des Verbands der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania, und Frau Monika Działoszewska - Gizicka, Senior Specialist des Verbands der Polnischen Gemeinden der Euroregion Pomerania. 

Während des Projekts nahmen die Schüler an Sportspielen, einem 3D-Stift-Workshop und Schwimmspielen teil. Außerdem trafen sich alle Schüler aus Polen und Deutschland mit einem Stadtführer in Haken Tarase, um interessante Informationen über die Architektur und Geschichte von Stettin zu erfahren. 

Galeria

 Film