Polskie niemieckie świąteczne spotkania w ramach projektu  Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży/Deutsch-polnisches Weihnachtstreffen im Rahmen eines Projektes der Deutsch-Polnischen Jugendbegegnung

7 grudnia 2023r. w Löcknitz odbyły się kolejne polsko-niemieckie projekty dofinansowane w ramach działań  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  Było to spotkanie przedszkolaków z PP 67 Stokrotka ze Szczecina i Przedszkola Kita Radnowspatzen, z Löcknitz oraz wymiana sportowa uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie ze Szkołą Podstawową z Löcknitz Grundschule Am See.W spotkaniu wzięła udział  Pani Monika Działoszewska - Gizicka Starszy Specjalista Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Projekty miały charakter spotkania przedświątecznego. Po wspólnym spacerze uczniowie podzieleni zostali się na trzy polsko-niemieckie grupy. Dzieci ubierały wspólnie choinkę, przygotowywały wieńce adwentowe, dekorowały pierniczki, robiły kartki świąteczne. Po obiedzie odbyło się wspólne śpiewanie świątecznych piosenek oraz krótkie przedstawienie o tym, że każdy może być Świętym Mikołajem. Na koniec dzieci wymieniły się własnoręcznie przygotowanymi prezentami. Atmosfera świąteczna udzieliła się wszystkim uczestnikom, a wspólne spotkania projektowe wpływają na zacieśnianie więzi transgranicznych od  najmłodszych lat.


Am 7. Dezember 2023 fand in Löcknitz ein weiteres deutsch-polnisches Projekt statt, das im Rahmen der Aktivitäten der deutsch-polnischen Jugendbegegnung finanziert wurde.  Dabei handelte es sich um eine Begegnung zwischen Kindergartenkindern des PP 67 Stokrotka aus Szczecin und der Kita Radnowspatzen aus Löcknitz sowie um einen Sportaustausch zwischen Schülern der Grundschule Nr. 10 in Szczecin und der Grundschule Am See aus Löcknitz. An dem Treffen nahm Frau Monika Działoszewska-Gizicka, leitende Fachkraft beim Verband der polnischen Gemeinden in der Euroregion Pomerania, teil.
Die Projekte fanden in Form eines vorweihnachtlichen Treffens statt. Nach einem gemeinsamen Spaziergang wurden die Schüler in drei deutsch-polnische Gruppen aufgeteilt. Die Kinder schmückten gemeinsam einen Weihnachtsbaum, bastelten Adventskränze, verzierten Pfefferkuchen und gestalteten Weihnachtskarten. Nach dem Mittagessen gab es ein gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern und eine kurze Aufführung darüber, wie jeder ein Weihnachtsmann sein kann. Zum Schluss tauschten die Kinder ihre selbstgebastelten Geschenke aus. Alle Teilnehmer waren in weihnachtlicher Stimmung, und die gemeinsamen Projekttreffen stärken die grenzüberschreitenden Beziehungen von klein auf.

 

Przedświąteczne spotkanie dzieci w Löckintz

Galeria

Film