21 kwietnia 2020r. o godzinie 15.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Listy kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

W dniach od 22 kwietnia 2020r. do 24 kwietnia 2020r. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły poprzez pisemne oświadczenie rodzica kandydata do oddziału przedszkolnego.