Historia i tradycje

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie, to dwupiętrowy budynek otoczony zielenią przy ul. Kazimierza Królewicza 63. „Dziesiątka” to bezpieczna – monitorowana, przyjazna dzieciom szkoła. Istnieje od 1 września 1971 roku. Wówczas rok szkolny rozpoczęło 930 uczniów. Pierwszym dyrektorem był mgr Mieczysław Długopolski.

W 1978 roku, 8 czerwca, szkole uroczyście nadano imię słynnego żeglarza Leonida Teligi oraz przekazano sztandar. W 1991r. funkcję dyrektora objęła Krystyna Wojtaszewska, która kierowała szkołą do 2019 r. Obecnie szkołą kieruje Hanna Guzik, która dba o wysokie efekty edukacyjne, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (nauczyciele dwu i trzykierunkowi), dba o bazę szkoły, o miłą, przyjazną i twórczą atmosferę pracy.

Do osiągania ogromnych sukcesów edukacyjnych w dużym stopniu przyczynia się skutecznie zorganizowana praca z uczniem zdolnym (m.in. indywidualne programy nauczania) i z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Uczniowie nasi osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin. Absolwenci wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Super Uczeń SP10”, wpisywani są do Złotej Księgi.

Co nas wyróżnia?

  1. Bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
  2. Bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po kl. VIII,
  3. Bardzo wysokie wyniki testów zewnętrznych po klasie III i VII,
  4. Skutecznie zorganizowany proces edukacyjny,
  5. Stwarzanie możliwości rozwoju każdemu uczniowi,
  6. Dobra baza,
  7. Uczniowie i nauczyciele utożsamiają się ze szkołą,
  8. Twórcza atmosfera pracy,
  9. Uczniowie prezentują wysoki poziom kultury osobistej.

Obecnie w szkole uczy się 721 uczniów (większość spoza rejonu) w 29. oddziałach kl. I – VIII i 2. oddziałach przedszkolnych.